صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

ثبت نام و ارسال مقاله  15 فروردین ماه 1396
اعلام نتایج داوری  20 فروردین ماه 1396
برگزاری همایش و ارائه مقالات 30 فروردین ماه 1396

شرکت کنندگانی که خارج از استان هرمزگان ساکنند و قصد حضور در همایش را دارند، جهت اسکان رایگان با تلفن دبیرخانه همایش به شماره 07633615515 (خانم باختری) تماس حاصل فرمایند.