| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

رئوس برنامه همایش مشخص شد

بر اساس تصمیم دبیر اجرایی همایش برنامه های همایش مشخص شدند.

 دبیر اجرایی همایش اعلام نمودند که شروع برنامه همایش از ساعت 8:30 صبح آغاز خواهد شد و شرکت کنندگان و نویسندگان عزیز باید از این زمان وارد سالن دکتر حسابی واقع در طبقه اول ساختمان پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس شوند. دکتر اقبال زارعی یادآور شدندنویسندگان قبل از ورود با هماهنگی مسئولین برگزاری و با تحویل گرفتن گردن آویز مخصوصی که در اختیارشان قرار خواهد گرفت وارد سالن شوند. 

بازگشت1396/01/26
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !