| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نمونه پوستر همایش در وبسایت بارگداری شد

دستورالعمل و نمونه پوستر مورد نظر همایش در وبسایت بارگذاری شد و مقالاتی که جهت سخنرانی انتخاب نشده اند باید به صورت پوستر آماده و ارائه شوند.

 به دلیل محدود بودن زمان برای سخنرانی و ارائه شفاهی مقالات، نویسندگانی که مقاله ارسالی آنان مورد پذیرش نهایی شده و هزینه همایش را واریز نموده اند باید مقاله خود را به صورت پوستر تنظیم و در همایش ارائه نمایند. برای اینکه هم اندیشی علمی شرکت کنندگان در همایش راحت تر صورت گیرد دستورالعمل مشخصی جهت تنظیم پوسترها در وبسایت همایش بارگذاری شده است که از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.  
دستورالعمل تنظیم پوستر  

نویسندگان باید پوستر مقالات خود را مطابق با دستورالعمل تنظیم و در روز همایش ارائه نمایند. 

بازگشت1396/01/24
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !