| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

مقالات ارائه شونده در همایش مشخص شدند

با محاسبه میانگین نمرات داوری، مقالاتی که در روز همایش به صورت پوستر ارائه می شوند مشخص شدند.

 بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری همایش مقرر شده بود که متناسب با زمان برگزاری همایش، مقالاتی که بیشترین میانگین امتیاز از داوری کسب نمایند به صورت سخنرانی ارائه شوند. بر این اساس مقالات زیر بیشترین میزان امتیاز را کسب کردند و برای سخنرانی انتخاب شدند. 

اثربخشی مثبت اندیشی در میزان تفاهم و هماهنگی فکری والدین دانش آموزان دوره ابتدایی شهر بندرعباس موسی جاودان
تأثیر آموزش تاب آوری بر صمیمیت و سازگاری زناشویی در همسران جانباز اقبال زارعی
تأثیر سپاسگذاری بر بهبود کیفیت زندگی شرکت کنندگان در کارگاه سپاسگذاری عبدالمجید حلاجی
روانشناسی مثبت نگر و جامعه محسن عرفانی مهر
 جلوه هایی از روانشناسی مثبت نگر در آموزه های قرآنی   ذکیه فتاحی
 رابطه استرس، باورهاي فراشناخت و انديشناكي رواني با خود اثربخشي ادراك شده در كاركنان فوريتهاي پزشكي استان بوشهر  سید احسان گلستانه
 اثربخشی بخشش درمانی بر مثبت اندیشی و شادکامی زنان مطلقه   ساناز حاجی میری
بازگشت1396/01/21
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !