• ...
جهت چاپ اصل مقالات تماس بگیرید
پس از برگزاری باشکوه و علمی همایش، نویسندگان می توانند جهت چاپ مقالات خود اقدام کنند.
1396/02/03 ادامه مطلب


 رئوس برنامه همایش مشخص شد
بر اساس تصمیم دبیر اجرایی همایش برنامه های همایش مشخص شدند.
1396/01/26 ادامه مطلب


نمونه پوستر همایش در وبسایت بارگداری شد
دستورالعمل و نمونه پوستر مورد نظر همایش در وبسایت بارگذاری شد و مقالاتی که جهت سخنرانی انتخاب نشده اند باید به صورت پوستر آماده و ارائه شوند.
1396/01/24 ادامه مطلب


مقالات ارائه شونده در همایش مشخص شدند
با محاسبه میانگین نمرات داوری، مقالاتی که در روز همایش به صورت پوستر ارائه می شوند مشخص شدند.
1396/01/21 ادامه مطلب


 امکان شرکت در همایش برای علاقه مندان فراهم شد
دانشجویان، اساتید و علاقه مندانی که تمایل به حضور در همایش هستند می توانند از طریق زیر اقدام کنند.
1396/01/19 ادامه مطلب


مقالات پذیرفته شده نسبت به پرداخت هزینه همایش اقدام کنند
با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری همایش، نویسندگانی که مقالات آنان پذیرفته شده نسبت به پرداخت هزینه همایش اقدام کنند.
1395/12/09 ادامه مطلب


علم روانشناسی از علوم مهم در حوزه علوم انسانی است که تمامی فعالیت های مرتبط با انسان ها را با خود پیوند می دهد؛ بر این اساس نیز هر علمی که در ارتباط با انسان و فعالیت های انسانی است می تواند با روانشناسی پیوند داده شود. با این توضیح محورهای این همایش مطابق زیر می باشد.
 • کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی
 • روان شناسی مثبت نگر و سلامت
 • روان شناسی مثبت نگر و سالمندی
 • روانشناسی مثبت نگر در سازمان ها
 • روان شناسی مثبت نگر و آموزش و پرورش
 • روانشناسی مثبت نگر و دین
 • روان درمانی های مثبت نگر
 • روان شناسی مثبت نگر و خانواده
 • روان شناسی مثبت نگر و جامعه
 • روان شناسی مثبت نگر در محیط کار و سازمان ها
 • و دیگر موضوعات مرتبط با حوزه روانشناسی مثبت نگر


 ثبت نام و ارسال مقاله 15 فروردین ماه 1396
اعلام نتایج داوری 20 فروردین ماه 1396
برگزاری همایش و ارائه مقالات 30 فروردین ماه 1396


  دبیرخانه کنفرانس
بندرعباس، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ساختمان پژوهشی، دبیرخانه دائمی همایش.
تلفن: 33665500-076
دورنگار: 33665510-076

دوشنبه 02 بهمن ماه 1396

تا همایش ...

0-1
برگزار کننده
حامیان
نمایه شده در