این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

بندرعباس- بلوار دانشگاه- پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- دبیرخانه همایش  کدپستی: 7915893144

تلفن :07633665500 داخلی 1266 و 1260 
  
ایمیل: hesd@iauba.ac.ir