این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

پيوستگي زندگي مادي و معنوي انسان با طبيعت امري قطعي و زمينه‌ساز تعالي و پيشرفت او است كه طبيعت سرشار از مواهب الهي علاوه بر اينكه منابع فراواني را در اختيار بشر قرار داده، الهام‌بخش عناصر اصلي رشد معنوي او به شمار مي‌رود؛ زيرا براي آرامش فكري و روحي بشر، خلاقيت و نوآوري با موضوع سلامت انسان و طبيعت از ديرباز به صورت مشترك مورد توجه و اهميت خاص همه جوامع قرار داشته و بدين لحاظ حفاظت از محيط‌زيست را بايد يك امر حياتي تلقي نمود.

رشد جمعيت و گسترش علوم و فنون، باعث شده است كه برداشت بي‌رويه از منابع طبيعي به مخاطره انداختن محيط‌زيست منجر گردد. بنابراين دل نگراني براي محيط‌زيست و طبيعت مرتبا در حال افزايش است، پس حفظ و حراست از اين عرصه خاكي وظيفه همه ملت‌ها و كشورها بايد تلقي گردد؛ زيرا صيانت از اين مواهب موجب همبستگي بين‌المللي كشورها و ضامن توسعه پايدار و برخورداري همه انسان‌ها از محيط‌زيست سالم خواهد شد. محيط‌زيست تضمين‌كننده حيات رو به رشد نسل كنوني و نسل‌هاي آينده است و بايد با ايجاد بستر واقعي براي بقا و تعالي آن همواره به عنوان پيوند دهنده صلح و دوستي مورد احترام قرار گيرد و تعهد به رعايت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهاي رفتاري مربوط به حمايت از اين محيط نيز كه شعار توسعه پايدار است، به جاي توسعه نامتعادل جايگزين شود.

بديهي است استفاده از نتايج تحقيقات و مطالعات به روز دانشگاهي و تلفيق آن با دستاوردهاي تجربي و به كار گيري آنها در حل مشكلات و مسايل مديريتي اجرايي و بهره برداري در طرح هاي زيست محيطي در قالب يك كنفرانس ملي مي تواند در پيشرفت و تكامل اين حوزه مهم اجرايي كشور بسيار كارگشا باشد.

 در اين راستا دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس در نظر دارد با مشاركت ساير دانشگاه ها، سازمانها، ادارات و صنايع  هفتمین همايش ملي "سلامت،محيط زيست و توسعه پايدار" برگزار نمايد.