این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

 

آلودگي هاي محيط زيست، سلامت و توسعه پايدار

·         تصفيه فاضلاب هاي شهري و صنعتي

·         مديريت كاهش آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني

·         شناسايي ، كنترل و پايش آلاينده هاي خاك، هوا و صوت

·         مكانيابي و مهندسي محل دفن بهداشتي پسماندها

·         مديريت پسماندهاي ويژه  (شناسایی، آنالیز، اندازه گیری و ارزیابی)

·         بررسي مدل هاي رياضي و نرم افزاري پخش آلاينده ها از منابع ثابت و متحرك

·         کاربرد نانو تکنولوژی در مهندسی محیط زیست

 

   ارزيابي و مديريت محيط زيست در راستاي توسعه پايدار

·         ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) و ارائه برنامه مديريت زيست محيطي (EMP)

·         مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)

·         توسعه تحلیلی روش‌های ارزیابی ریسک در صنایع

·         بحران آب و روشهای مدیریت منابع آب و خاک

·         برنامه ريزي استراتژيك در توسعه پايدار محيط زيست

·         مديريت بحران هاي زيست محيطي

·         آبهای زیر زمینی و محیط زیست

·         هیدرولیک زیست محیطی

 

   محورهاي وي‍‍ژه

·           كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست

·           گردشگري و توسعه پايدار

·           ارزشگذاري اقتصادي عملكرد زيست محيطي صنعت

·           تنوع زيستي و توسعه پايدار

·           بهينه سازي مصرف انرژي و پيامدهاي كاهش آلودگي

·           كاربرد فناوري هاي نوين (RS و GIS) در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي

·           نقش اقليم و تغييرات آب و هوا در توسعه پايدار

·           نقش جوامع محلي در سلامت، محيط زيست و توسعه