این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید همایش

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان شرکت در همایش می رساند که همایش در تاریخ 17 بهمن 97 برگزار نمی شود؛ تاریخ جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.

 بدینوسیله به اطلاع متقاضیان شرکت در همایش می رساند که همایش در تاریخ 17 بهمن 97 برگزار نمی شود؛ تاریخ جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.

بازگشت1397/11/10
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !