آدرس دبیرخانه:
بندرعباس-بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس-ساختمان پژوهشی-دبیرخانه دائمی همایش


تلفن: 4-33665500 (076)


دورنگار: 33665510 (076)

ساعات پاسخگویی:
همه روزه به جز ایام تعطیل
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

 بشر در دهه هاي پاياني قرن بيستم با اين واقعيت مواجه گرديد كه بسياري از نگراني هاي زيست محيطي فرآوري وي همچون رشد جمعيت، اسراف در استفاده از منابع، نابودي زيستگاه هاي حيات وحش، انقراض گونه هاي گياهي و جانوري و انواع آلودگي ها ارتباطي دروني با يكديگر داشته و به گونه اي بي سابقه تمام زمين را به عنوان زيستگاه بشر با خطر مواجه كرده است. تخريب لايه اُزن، گرم شدن زمين، گازهاي     گلخانه اي، باران هاي اسيدي و بيابان زايي مثال هايي از اثرات مخرب زيست محيطي هستند.
ايران با توجه به شرايط اقليمي خشك و نيمه خشك، افزايش روز افزون جمعيت و گسترش فعاليت هاي معدني و صنعتي در زمره كشورهايي قرار دارد كه مسائل زيست محيطي در آنها از اهميت مضاعفي برخوردار است و منطقه جنوب كشور به ويژه از اين نظر نيازمند ساماندهي زيست محيطي و فراهم آوردن شرايط توسعه پايدار مي باشد.
اين مهم از طرق مختلف مديريت صحيح، آموزش و تحقيقات محيط زيست، اعمال ارزيابي زيست محيطي (E.I.A) قبل و بعد از اجراي هرگونه پروژه عمراني (به ويژه صنعتي و معدني) تصويب لوايح و قوانين لازم جهت پيشگيري و بالاخره كاربرد وسايل مورد لزوم و نظارت و پايش به موقع و صحيح، ممكن مي گردد.
در اين ارتباط دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس با توجه به رسالت خود به عنوان قويترين و بزرگترين مركز علمي-پژوهشي استان هرمزگان اقدام به برگزاري پنجمین همایش ملي “سلامت، محيط زيست و توسعه پايدار” نموده است با اين اميد كه گامي مؤثر در حفاظت محيط زيست برداشته باشيم.
همكاري شما عزيزان باعث دلگرمي ما و هرچه پربارتر شدن اين كنفرانس علمي خواهد بود.