صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه: بندرعباس، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ساختمان پژوهشی، دبیرخانه دائمی همایش

تلفن: ۴ - ۰۷۶ ۳۳ ۶۶ ۵۵ ۰۰

دورنگار: ۰۷۶ ۳۳ ۶۶ ۵۵ ۱۰

ایمیل: faai@iauba.ac.ir