صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


ردیف عنوان تاریخ
۱ آخرین مهلت ارسال مقالات پنج‌شنبه، ۱۴ بهمن، ۱۳۹۵
Thursday, February 02, 2017
۲ اعلام نتایج داوری شنبه، ۲۳ بهمن، ۱۳۹۵
Saturday, February 11, 2017
۳ آخرین مهلت واریز هزینه ثبت‌نام پنج‌شنبه، ۲۸ بهمن، ۱۳۹۵
Thursday, February 16, 2017
۴ زمان برگزاری همایش چهارشنبه، ۰۴ اسفند، ۱۳۹۵
Wednesday, February 22, 2017