آدرس دبیرخانه:
بندرعباس-بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس-ساختمان پژوهشی-دبیرخانه دائمی همایش


تلفن: 4-33665500 (076)


دورنگار: 33665510 (076)

ساعات پاسخگویی:
همه روزه به جز ایام تعطیل
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

 

محورهاي همايش

تکثیر و پرورش آبزیان

·         روشهای نوین تکثیر و پرورش

·         تکثیر و پرورش غذای زنده

·         تکنولوژی تولید غذای آبزیان

·         بهداشت و بیماریهای آبزیان پرورشی

·         هیدروبیولوژی و مدیریت منابع آب

·         تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی

 

بیولوژی آبزیان


·         پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان

·         ماهی شناسی

·         بیولوژی بی مهرگان آبزی(سخت پوستان ، نرم تنان،خارپوستان و...)

·         فیزیولوژی آبزیان شیلاتی

·         اکو فیزیولوژی

·         سنجش از دور و کاربردهای آن در شیلات


·         کلونینگ و مهندسی ژنتیک

·         بیوتکنولوژی

 

·         تنوع زیستی

 

 


بوم شناسی آبزیان شیلاتی.

·       اقیانوس شناسی شیلاتی

·       اکوسیستم های حساس دریایی(مناطق ساحلی،مناطق مرجانی،تالابها،مارش های نمکی و...)

·       مدل سازی شیلاتی

·       شاخص های زیستی

·       ارزیابی و حفاظت آبزیان شیلاتی و اکوسیستم های آبی

فرآوری و تولید محصولات نوین شیلاتی و صنایع وابسته.

تکنولوژی صید و صیادی.

اقتصاد شیلاتی و بازاریابی