| اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >
.: تابلوی اعلانات

اطلاعیه ویژه : عموم
 پیرو اطلاعیه دبیرخانه همایش، زمان برگزاری همایش به 14 مهر 1396 تغییر کرد و مهلت ارسال مقالات تا پایان آبان 96 تمدید گردید.