| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برنامه زمانبندی سالنهای ارائه مقاله

برنامه زمانبندی پنل ها را در ادامه مطلب مشاهده کنید

ادامه مطلب1396/09/13

برنامه زمان بندی

برنامه زمان بندی اولین همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20 ساله؛ ایران 1404 را در ادامه مطلب مشاهده نمایید


ادامه مطلب1396/09/11

نتایج داوری مقالات اولین همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20ساله ،1404

نتایج داوری مقالات اولین همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20ساله ،1404 رادر ادامه مطلب مشاهده نمایید

ادامه مطلب1396/09/08

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

پژوهشگران و محققین گرامی جهت ارسال مقالات خود به دبیرخانه همایش، لطفا به بخش مربوطه مراجعه نمائید.

ادامه مطلب1395/08/04

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر