• ...
 آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
پژوهشگران و محققین گرامی جهت ارسال مقالات خود به دبیرخانه همایش، لطفا به بخش مربوطه مراجعه نمائید.
1395/08/04 ادامه مطلب


  • زنان، توسعه علمی، پژوهش و فناوری

  • زنان و ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم

  • زنان و حقوق، امنیت اجتماعی و قضایی

  • زنان و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

  • زنان و ارتقاء جایگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

  • زنان، مدیریت و توسعه

ردیف عنوان تاریخ
۱ آخرین مهلت ارسال مقالات پنج‌شنبه، ۳۰ شهریور، ۱۳۹۶
۲ اعلام نتایج داوری دوشنبه، ۱۰ مهر، ۱۳۹۶
۳ آخرین مهلت واریز هزینه ثبت‌نام پنج‌شنبه، ۱۳ مهر، ۱۳۹۶
۴ زمان برگزاری همایش چهار‌شنبه، ۱۹ مهر، ۱۳۹۶

ردیف نوع شرکت در همایش هزینه ثبت‌نام دانشجو هزینه ثبت‌نام هیأت‌علمی و آزاد
۱ حضوری ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۲ غیرحضوری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۳ مقاله دوم و بعد از آن ۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰

کلیه هزینه‌ها به ریال می‌باشد.

جمعه 06 اسفند ماه 1395

تا همایش ...

082
برگزار کنندگان
حامیان