• ...
 آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
پژوهشگران و محققین گرامی جهت ارسال مقالات خود به دبیرخانه همایش، لطفا به بخش مربوطه مراجعه نمائید.
1395/08/04 ادامه مطلب


  • زنان و توسعه علمی، پژوهش و فناوری

  • زنان و ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم

  • زنان و حقوق، امنیت اجتماعی و قضایی

  • زنان و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

  • زنان و ارتقاء جایگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

  • زنان و مدیریت و توسعه

ردیف عنوان تاریخ
۱ آخرین مهلت ارسال مقالات سه‌شنبه، ۳۰ آبان، ۱۳۹۶
۲ اعلام نتایج داوری پنج‌شنبه، ۰۹ آذر، ۱۳۹۶
۳ آخرین مهلت واریز هزینه ثبت‌نام شنبه، ۱۱ آذر، ۱۳۹۶
۴ زمان برگزاری همایش سه‌شنبه، ۱۴ آذر، ۱۳۹۶

ردیف نوع شرکت در همایش هزینه ثبت‌نام دانشجو هزینه ثبت‌نام هیأت‌علمی و آزاد
۱ حضوری ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ غیرحضوری ۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۳ مقاله دوم و بعد از آن ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰

کلیه هزینه‌ها به ریال می‌باشد.

يكشنبه 28 آبان ماه 1396

تا همایش ...

015
برگزار کنندگان
حامیان