• ...
 آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
پژوهشگران و محققین گرامی جهت ارسال مقالات خود به دبیرخانه همایش، لطفا به بخش مربوطه مراجعه نمائید.
1395/08/04 ادامه مطلب


  • زنان و توسعه علمی، پژوهش و فناوری

  • زنان و ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم

  • زنان و حقوق، امنیت اجتماعی و قضایی

  • زنان و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

  • زنان و ارتقاء جایگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

  • زنان و مدیریت و توسعه

ردیف عنوان تاریخ
۱ آخرین مهلت ارسال مقالات پنج‌شنبه، ۳۰ شهریور، ۱۳۹۶
۲ اعلام نتایج داوری دوشنبه، ۱۰ مهر، ۱۳۹۶
۳ آخرین مهلت واریز هزینه ثبت‌نام پنج‌شنبه، ۱۳ مهر، ۱۳۹۶
۴ زمان برگزاری همایش چهار‌شنبه، ۱۹ مهر، ۱۳۹۶

ردیف

نوع شرکت در همایش

هزینه ثبت نام دانشجو

هزینه ثبت نامه هیات علمی و آزاد

1

حضوری

800/000 ریال

1/000/000ریال

2

غیر حضوری

700/000 ریال

800/000 ریال

3

مقاله دوم و بعد از آن

500/000 ریال

500/000 ریال


شنبه 06 خرداد ماه 1396

تا همایش ...

136
برگزار کنندگان
حامیان