اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تاریخ آزمون های مجازی ارتقاء پایه

آزمون های مجازی ارتقاء پایهاعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان برای شرکت در آزمون های غیرحضوری به آدرس http://sida1.iauba.ac.ir/loginb.aspxمراجعه نمایید. نام کاربری و رمز عبور هر دو بصورت پیش فرض کد ملی می باشد و برای ورود به سیستم بر روی دکمه "آزمونهای برون دانشگاهی" کلیک کنید.افرادی که کدملی آنها با صفر شروع می شود در زمان آزمون نام کاربری آنها بدون صفر خواهد بود

جهت هماهنگی با شماره تماس: 33668039-076 سرکار خانم بلوکی(ساعت تماس 8 تا 14)بازگشت1399/09/17