اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دریافت جزوات

دریافت فایل ها و جزوات مربوط به دوره ها

به اطلاع می رساند دریافت جزوات و فایل های مربوط به دوره ها از منوی "اطلاع رسانی => فایل ها" قایل دسترسی می باشد.بازگشت1397/03/01