درباره کارگاهها > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

تاسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه

1399/07/04
-----
ظرفیت 30 نفر

زمان برگزاری دوره بعد از به حد نصاب رسیدن اعلام می گردددوره مربوط به رشته برق 2 به 1

لينك اصلي

سیستمهای جریان ضعیف

1399/07/07
------
ظرفیت 30 نفر

زمان برگزاری دوره بعد از به حد نصاب رسیدن اعلام می گردددوره مربوط به رشته برق3 به2

لينك اصلي

مبانی و ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE)

1399/06/31
------
ظرفیت 30 نفر

زمان برگزاری دوره تاریخ 99/06/31 راس ساعت 13 بعد از ظهربرگزار می شود دوره مربوط به صلاحیت اجرا می باشد

لينك اصلي

مبانی و ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE)

1399/06/31
-----
ظرفیت 20 نفر

جهت تمدید پروانه اشتغال بکار

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل234صفحه بعدصفحه آخر