درباره کارگاهها > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

مبانی و ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) گروه 12

1399/12/11
دکتر هوبه تحویلداری
ظرفیت 30 نفر

دوره مربوط به مهندسانی که ورود به حرفه و جهت تمديد پروانه اشتغال نیاز دارند می باشددرتاریخ 11/12/99راس ساعت 14 برگزار می شود

لينك اصلي

تاسیسات بهداشتی

1399/12/12
----
ظرفیت 20 نفر

دوره مربوط به ارتقاء پایه نظام مهندسی رشته مکانیک 3 به 2 بعد از به حدنصاب رسیدن تشکیل می شود

لينك اصلي

مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

1399/12/17
-----
ظرفیت 30 نفر

دوره برای رشته عمران - نظارت 3 به 2 می باشد و بعداز به حد نصاب رسیدن تشکیل خواهد شد

لينك اصلي

روش های تعمیرو مرمت و تقویت سازه ها

1399/12/17
----
ظرفیت 30 نفر

دوره مربوط به رشته عمران نظارت 2 به 1

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر