درباره کارگاهها > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

عدم تاییدآشنايي با شرح وظايف پيمانكار و مسايل اوليه كارگاهي و نكات اجرايي گروه شانزدهم و هفدهم

1399/03/22
دکترمرتضوی
ظرفیت 20 نفر

تعدادی از مهندسان محترم که بعلت پرداخت نکردن مبالغ دوره ، در سایت قسمت پرداخت آنلاین عدم تایید قید شده است لطفا در این گارگاه شرکت کنند وثبت نام خود را تکمیل نمایند.

لينك اصلي

اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه

1399/07/07
مهندس رامین حیدری مقدم
ظرفیت 20 نفر

دوره در تاریخ 99/04/08 و 99/04/09 هر دو روز راس ساعت 12 الی 18 برگزار می شود. دوره مربوط به رشته معماری 2 به 1 می باشدمهندسان محترم جهت اطلاع ازدوره ها می توانندبه اینستاگرام به آدرس education__courses مراجعه فرمایندهزینه دوره بعد از به حدنصاب رسیدن انجام خواهد شد

لينك اصلي

مقررات و تدابیرفنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

1399/06/25
دکتر عاطفه نوحه گو
ظرفیت 20 نفر

زمان برگزاری دوره بعد از به حد نصاب رسیدن اعلام می گردددوره جهت ارتقاء اجرا 3 به 2می باشد.

لينك اصلي

عدم تاییدمبانی و ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) گروه هفت

1399/04/03
دکتر تحویلداری
ظرفیت 20 نفر

تعدادی از مهندسان محترم که بعلت پرداخت نکردن مبالغ دوره ، در سایت قسمت پرداخت آنلاین عدم تایید قید شده است لطفا در این گارگاه شرکت کنند وثبت نام خود را تکمیل نمایند.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر