درباره کارگاهها > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

تست

1397/03/09
test
ظرفیت 10 نفر

test

لينك اصلي

بکارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری

1397/03/02
دکتر هوبه تحویلداری
ظرفیت 30 نفر

شروع دوره از تاريخ 97/03/2لغايت 97/03/03راس ساعت 9 صبح در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس درساختمان اداری طبقه 4 کارگاه توانمندسازی برگزار مي شوددوره مربوط به ارتقاء پايه معماري 3 به 2 مي باشد.

لينك اصلي

مصالح و فناوری های نوین ساخت

1397/04/19
مهندس محمد مهدی امیری
ظرفیت 43 نفر

دوره ارتقاء پایه نظام مهندسی رشته عمران- نظارت 3 به 2راس ساعت 8/30 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ساختمان پژوهش طبقه دوم سالن حافظ برگزار می شود

لينك اصلي

نکات اجرایی پی سطحی گروه شانزدهم

1398/03/09
مهندس عطا نیک الهام
ظرفیت 35 نفر

دوره در تاریخ 98/03/09راس ساعت 8/30 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس برگزار می شود.دوره مربوط به رشته عمران – معماري صلاحيت اجرا (كارآموزي) می باشد

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر