• ...
تاریخ آزمون های مجازی ارتقاء پایه
آزمون های مجازی ارتقاء پایه
1399/09/17 ادامه مطلب


دریافت جزوات
دریافت فایل ها و جزوات مربوط به دوره ها
1397/03/01 ادامه مطلب


 بروز رسانی سایت
ثبت نام مجدد کاربران بدلیل بروزرسانی
1397/01/27 ادامه مطلب


آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام کارگاهها
دوره های ارتقا پایه نظام مهندسی
1395/04/23 ادامه مطلبچهارشنبه 10 آذر ماه 1400

برگزار کنندگان
حامیان