• ...
تاریخ آزمون های مجازی ارتقاء پایه
آزمون های مجازی ارتقاء پایه
1399/06/04 ادامه مطلب


دریافت جزوات
دریافت فایل ها و جزوات مربوط به دوره ها
1397/03/01 ادامه مطلب


 بروز رسانی سایت
ثبت نام مجدد کاربران بدلیل بروزرسانی
1397/01/27 ادامه مطلب


آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام کارگاهها
دوره های ارتقا پایه نظام مهندسی
1395/04/23 ادامه مطلبپنجشنبه 01 آبان ماه 1399

برگزار کنندگان
حامیان