صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

بندرعباس- بلوار دانشگاه- پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- دانشکده علوم پایه- دبیرخانه همایش  کدپستی: 7915893144

تلفکس: 07633667726
 
ایمیل: Bsc@iauba.ac.ir