صفحه اصلی > کمیته علمی همایش
.: کمیته علمی همایش

كميته علمی همایش

 نام و نام خانوادگي

عضو کمیته

مرتبه علمي

واحد دانشگاهي

مجيد ميرزا وزيري

رياضي

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

احمد عرفانیان

رياضي

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

حسین عشقی

شیمی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

محمد یزدانبخش

شیمی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

محمد رضا حسین دخت

شیمی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی بکاولی

شیمی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

احمد رضا خسروپور

شیمی

استاد

دانشگاه اصفهان

مسیح افقه

زمین شناسی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

رحیم دبیری

زمین شناسی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

محمدرضا بزرگمهر

شیمی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

علی مرسلی

شیمی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

حمیدرضا پیروان

زمین شناسی

دانشیار

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

سهراب کرد رستمی

رياضي

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهیجان

محمود اوتادی

رياضي

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فیروزکوه

مریم مصلح

رياضي

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران

لیدا ترکزاده تبریزی

رياضي

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان

اسدالله خورانی

زمین شناسی

دانشیار

دانشگاه هرمزگان

سیدمحسن مرتضوی

زمین شناسی

دانشیار

دانشگاه هرمزگان

یحیی اسماعیل پور

زمین شناسی

دانشیار

دانشگاه هرمزگان

غلامحسین غلامعلیان

زمین شناسی

دانشیار

دانشگاه هرمزگان

علی نخعی پور

شیمی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

محمدرضا هرمزی نژاد

شیمی

دانشیار

دانشگاه صنعتی شریف

محمد قربان دکامین

شیمی

دانشیار

دانشگاه علم و صنعت ایران

محمد صدیق مرتضوی

شیمی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

محمدرضا غریب رضا

زمین شناسی

استادیار

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

علیرضا مجیدی

زمین شناسی

استادیار

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

مهتاب افلاکی

زمین شناسی

استادیار

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

سیدمحمد میرحسینی

زمین شناسی

استادیار

جهاد دانشگاهی هرمزگان

رضا حسن زاده

زمین شناسی

استادیار

دانشگاه صنعتی کرمان

مصطفی اسدی زاده

زمین شناسی

استادیار

دانشگاه صنعتی همدان

محمد جوانبخت

زمین شناسی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

حسن منهمی

شیمی

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

محمد كاوه اي

فيزيك

استاديار

دانشگاه هرمزگان

ناصر پناهي

فيزيك

استاديار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

زهره دبيري

فيزيك

استاديار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

غلامحسین بیگی پور

زمین شناسی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

جمال سید طراح

زمین شناسی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

محمدصادق دهقانیان

زمین شناسی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

حمیدرضا معصومی

زمین شناسی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

سيد‌جعفر رمضان نيا طلوتي

رياضي

استاديار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

داوود افخمي تبا

رياضي

استاديار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

خديجه احمد جواهري

رياضي

استاديار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

آتسا پارساپور

رياضي

استاديار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

محمدحسين  اسديان

رياضي

استاديار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

سميه معتمد

رياضي

استاديار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

مهديه عباسلو

رياضي

استاديار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

مهناز برخورداري احمدی

رياضي

استاديار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

فرید معین پور

شیمی

استاديار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

فاطمه السادات محسنی شهری

شیمی

استاديار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

سمیرا درستکار

شیمی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

ایمان خسروی

شیمی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم

ملیکا افتخار

شیمی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم

برزو عسکری پیربلوطی

زمین شناسی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان