این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

بندرعباس- بلوار دانشگاه- پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس - دبیرخانه همایش  کدپستی: 7915893144

تلفن : 07633665500 داخلی 1266 و 1143
تلفن تماس دبیر علمی همایش (آقای دکتر نگهداری) : 09173587311
  
ایمیل: aim@iauba.ac.ir