اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

لزوم ارسال عکس جهت درج در کارت شناسایی افراد

از کاربران محترمی که در همایش بصورت حضوری شرکت خواهند نمود، خواهشمند است عکس پرسنلی خود را در سامانه کاربران قسمت مشخصات فردی آپلود نمایند.


ادامه مطلب1397/08/21

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر