این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > داوران >
.: داوران

سرکار خانم Test 2

سرکار خانم مهسا محقق زاده ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس )

سرکار خانم مینا ابو سعیدی ( دانشگاه آزاد اسلامی کرمان )

سرکار خانم راحله نظریان ( دانشگاه آزاد اسلامی کرمان )

جناب آقای محمد حسین رنجبر ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس )

جناب آقای حجت الله سالاری ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس )

جناب آقای سلمان ستوده نیا کرانی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر