صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

 • ارتباط دانشگاه، صنعت و ارزش‌آفرینی درحسابداری و مدیریت

 • مدیریت با رویکردهای ذیل
  • سرمایه‌گذاری، بازاریابی، بازرگانی داخلی، تجارت، تجارت الکترونیک، بازاریابی بین‌االمللی، مدیریت فروش
  • فناوری‌اطلاعات، مدیریت تحول، مدیریت بودجه، خط‌مشی و سیاستگذاری دولتی، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، مدیریت بودجه و بودجه‌ریزی عملیاتی
  • مدیریت اجرایی با رویکرد ارزش‌آفرینی (بازاریابی، مدیریت مالی، خدمات، استراتژیک، تولید و بهره‌وری)
  • مدیریت مالی و ارزش‌آفرینی در کسب و کارها (سرمایه‌گذاری و بورس اوراق بهادار، مدیریت پرتفوی، قیمت تمام شده کالا و خدمات، بودجه شرکتی، امور تأمین مالی، مدیریت ریسک و کنترل)

 • حسابداری و نقش آن در توسعه اقتصادی
  • حسابرسی، حسابداری مدیریت، مالیات و امور مالیاتی، حسابداری شرکتی کنترل‌های داخلی در شرکت‌ها، حسابداری منابع انسانی، حسابداری دولتی و توسعه سازمانی، حسابداری دولتی و استانداردهای عمومی

 • بانکداری و توسعه
  • بانکداری الکترونیک، بانکداری شرکتی، بانکداری اسلامی، مدیریت ریسک در بانکداری

 • اقتصاد ارزش آفرینی
  • اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار، اقتصاد کلان و جامعه مدرن صنعتی، مدیریت توسعه اقتصادی و فرهنگی، اقتصاد مالی، اقتصاد سرمایه‌گذاری