| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نتايج داوري مقالات

نتايج داوري مقالات دومين همايش ملي "حسابداري ،اقتصاد و نوآوري در مديريت "

ادامه مطلب1396/09/05

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

پژوهشگران و محققین گرامی جهت ارسال مقالات خود به دبیرخانه همایش، لطفا به بخش مربوطه مراجعه نمائید.

ادامه مطلب1395/12/21

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر