آدرس دبیرخانه:
بندرعباس-بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس-ساختمان پژوهشی-دبیرخانه دائمی همایش


تلفن: 4-33665500 (076)


دورنگار: 33665510 (076)

ساعات پاسخگویی:
همه روزه به جز ایام تعطیل
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

*ارتباط دانشگاه و صنعت و ارزش آفرینی درحسابداري و مديريت

*مدیریت با رویکردهاي ذيل:
- سرمایه گذاری، بازاریابی، بازرگانی داخلی، تجارت، تجارت الکترونیک، بازاریابی بین االمللی، مدیریت فروش
- فناوری اطلاعات، مدیریت تحول، مدیریت بودجه، خط مشی و سیاستگذاری دولتی، سیستم های اطلاعات مدیریت، مدیریت بودجه و بودجه ریزی عملیاتی
- مدیریت اجرایی با رویکرد ارزش آفرینی (بازاریابی، مدیریت مالی، خدمات، استراتژیک، تولید و بهره وری)
- مدیریت مالی و ارزش آفرینی در کسب و کارها (سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار، مدیریت پرتفوی، قیمت تمام شده کالا و خدمات، بودجه شرکتی، امور تأمین مالی، مدیریت ریسک و کنترل)

*حسابداری و نقش آن در توسعه اقتصادی:
- حسابرسی، حسابداری مدیریت، مالیات و امور مالیاتی، حسابداری شرکتی کنترل های داخلی در شرکت ها، حسابداری منابع انسانی، حسابداری دولتی و توسعه سازمانی، حسابداری دولتی و استانداردهای عمومی

*بانکداری و توسعه:
- بانکداری الکترونیک، بانکداری شرکتی، بانکداری اسلامی، مدیریت ریسک در بانکداری

*اقتصاد ارزش آفرینی:
- اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار، اقتصاد کلان و جامعه مدرن صنعتی، مدیریت توسعه اقتصادی و فرهنگی، اقتصاد مالی، اقتصاد سرمایه گذاری